Croeso i Flog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Cymerwch ran a chael y newyddion diweddaraf gan Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru

Why Not Learn to Become a Mental Health First Aider

“Never stop learning,” this is the campaign slogan for this year’s Adult Learners

Darllen Mwy

Suicide Prevention and Toxic Positivity – How are They Linked?

In recent years, we’ve been surrounded by the push for positivity, which has aided in

Darllen Mwy

Understanding and Supporting those with Schizophrenia

Mental health conditions are often stigmatised in the public eye, and sadly,

Darllen Mwy

LGBTIQ+ Mental Health: Where to Find Support

Pride Month, a time for fun, joy and celebration, but it’s also a time for reflection,

Darllen Mwy

What is Maternal Mental Health?

We all have mental health, just as we all have physical health, but sometimes it can be

Darllen Mwy

There’s Always Hope: Stress Awareness Month

Think back to exactly a year ago today. Can you remember what you were worried, stressed,

Darllen Mwy

Galar a cholled: Sut i wneud pethau ychydig yn haws

Galar: Teimlad a all fod yn wahanol iawn gan ddibynnu ar bwy sy'n ei brofi. Gallai dau berson fod yn galaru'r un golled ond eto'n ymateb iddi’n hollol wahanol.

Darllen Mwy

Mae’n Amser i Siarad am ein hiechyd meddwl

Er ein bod yn gwybod efallai bod gennym gylch cymorth clòs a chariadus o’n cwmpas

Darllen Mwy

Sut y gall rhieni feithrin gwytnwch a gofyn am gymorth gyda’u hiechyd meddwl

Fel popeth da, mae heriau a chyfrifoldebau penodol ynghlwm wrth fod yn rhiant hefyd.

Darllen Mwy

Beth yw cymorth cyntaf iechyd meddwl?

Mae gennym ni i gyd iechyd meddwl, yn union fel y mae gennym ni i gyd iechyd corfforol, ond weithiau mae pobl yn blaenoriaethu eu hiechyd corfforol dros eu hiechyd meddwl.

Darllen Mwy

Sut y gall caredigrwydd gael effaith fawr ar ein hiechyd meddwl

Mae gweithred o garedigrwydd, boed yn fawr neu'n fach, yn cael effaith ganlyniadol sy'n creu ton eang o bositifrwydd a hapusrwydd.

Darllen Mwy

Atal hunanladdiad a dyled – adnabod yr arwyddion

Ar 10 Hydref, cafodd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ei ddathlu ar draws y byd, a bu’n gyfle gwych i annog trafodaethau gonest ac agored am iechyd meddwl – sy’n arbennig o bwysig i’r rheini a all fod yn profi meddyliau a theimladau hunanladdol.

Darllen Mwy
cy
0
    0
    Your Basket
    Your basket is emptyReturn to Shop