Mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) yn cynnig sesiynau cwnsela preifat i unigolion a thrwy Raglenni Cymorth i Weithwyr.

Cwnsela Preifat

Cod Cynnyrch: cwnsela preifat
£30.00 (£25.00: heb gynnwys TAW)

Gall sesiynau fod wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy alwad fideo Zoom.

Mae'n cwnselydd yn aelod cofrestredig o Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain ac mae ganddi ddiploma ôl-raddedig mewn cwnsela. Mae hi hefyd yn feistr Reiki..


Beth yw Cwnsela?

Mae cwnsela yn broses o siarad am faterion a phroblemau personol a gweithio drwyddynt mewn man diogel.

Wedi'i leoli yn ein canolfan therapi ym Mlaenafon, mae'n gwasanaeth yn cynnig sesiynau un i un fforddiadwy i unigolion sydd angen ymyriad therapi siarad.

Defnyddir cwnsela yn aml i helpu i reoli, ac weithiau i drin, problemau emosiynol a materion iechyd meddwl. Rydym yn cynnig cwnsela ar nifer o faterion, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol:

Iselder

Profedigaeth

Defnyddio alcohol/sylweddau

Dicter

Straen

Anawsterau teuluol

Gorbryder

Meddyliau/teimladau hunanladdol

Goruchwyliaeth Glinigol

CYNNWYS I DDILYN….

Whilst referrals can be made to our counselling service via GP’s or other professionals, you are also able to self-refer.

Cysylltwch â ni isod:


cy
0
    0
    Your Basket
    Your basket is emptyReturn to Shop