e-Gymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) i Oedolion (ar-lein / o bell)

£165.00

Mae’r cwrs e-Gymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) i Oedolion yn addysgu oedolion sut i ddarparu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i ffrindiau, teuluoedd a chydweithwyr, a gellir ei gwblhau o gyfleustra eich cartref neu swyddfa, heb fod angen teithio, ac ar eich cyflymder eich hun, drwy fodiwlau rhyngweithiol a gweminarau ar-lein.

Description

Ar gael i gyfranogwyr unigol a grwpiau sy'n dymuno archebu lle.

Mae’r cwrs e-Gymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) i Oedolion yn addysgu oedolion sut i ddarparu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i ffrindiau, teuluoedd a chydweithwyr, a gellir ei gwblhau o gyfleustra eich cartref neu swyddfa, heb fod angen teithio, ac ar eich cyflymder eich hun, drwy fodiwlau rhyngweithiol a gweminarau ar-lein.

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yw’r cymorth a ddarperir i berson sy’n datblygu problem iechyd meddwl, sy’n profi problem iechyd meddwl bresennol sy’n gwaethygu, neu sydd mewn argyfwng iechyd meddwl. Rhoddir y Cymorth Cyntaf hyd nes y derbynnir y cymorth proffesiynol priodol neu nes bydd yr argyfwng wedi'i ddatrys.

Cliciwch yma i weld strwythur y cwrs.

Fel rhan o'r cwrs hwn, byddwch yn gallu cyrchu'r fersiwn ar-lein o Lawlyfr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru).

Ar gyfer sefydliadau sy’n dymuno archebu mwy nag un lle ar gwrs agored (gweler y dyddiadau uchod), cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i orders@mhfawales.org

Cysylltwch â ni ar gyfer archebion grŵp.

Mae’r cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) i Oedolion bellach ar gael fel cymhwyster ar gyfer archebion grŵp.

I ennill cymhwyster Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru), bydd angen i chi fynychu’r cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) i Oedolion yn ei gyfanrwydd. Ar ddiwedd y cwrs cewch gyfle i gwblhau llyfr gwaith achrededig. Bydd angen i'ch hyfforddwr asesu'r llyfr gwaith cyn dyfarnu'r cymhwyster i chi.

Achredir cyrsiau Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) gan Agored Cymru, mewn partneriaeth ag Addysg Oedolion Cymru.


Mae cwrs ar-lein Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Oedolion (Cymru) yn seiliedig ar ganllawiau rhyngwladol Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl. Mae cynnwys y cwricwlwm yn seiliedig ar dystiolaeth, gyda mewnbwn gan weithwyr iechyd meddwl proffesiynol, ymchwilwyr ac eiriolwyr defnyddwyr.
Mae’r rhaglen Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) wedi’i haddasu ar gyfer Cymru gan Mental Health First Aid Wales Ltd.

*Sylwer, oherwydd y pynciau sensitif a drafodir yn ystod yr hyfforddiant, argymhellir bod llesiant cyfranogwyr ar lefel briodol cyn iddynt fynychu.
Er y gall rhannu profiadau fod yn fuddiol i'r profiad hyfforddi, rhaid i gyfranogwyr fod yn ymwybodol bod y cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl wedi'i gynllunio i helpu cyfranogwyr i gefnogi eraill ac ni fwriedir iddi fod yn sesiwn therapi ar gyfer y cyfranogwr. Mae hyn er cysur pawb sy'n cymryd rhan.
**Dim ond i'r rhai sy'n byw a/neu'n gweithio yng Nghymru y mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) wedi'i drwyddedu i ddarparu'r cwrs hyfforddi hwn iddynt. Bydd angen i gyfranogwyr o wledydd eraill sy'n dymuno cael hyfforddiant ar Gymorth Cyntaf Iechyd Meddwl gysylltu â'r darparwr cenedlaethol sydd wedi’i drwyddedu i’w ddarparu yn eu gwlad.

Additional information

Webinar Dates

May – Module access: 25th April – Webinar 1: 9th May 10:00 – Webinar 2: 23rd May 10:00, June – Module access: 23rd May – Webinar 1: 6th June 10:00 – Webinar 2: 20th June 10:00, July – Module access: 20th June – Webinar 1: 4th July 10:00 – Webinar 2: 18th July 10:00, Aug – Module access: 27th July – Webinar 1: 10th Aug – Webinar 2: 24th Aug, Sept – Module access: 22nd Aug – Webinar 1: 5th Sept – Webinar 2: 19th Sept, Oct – Module access: 28th Sept – Webinar 1: 12th Oct – Webinar 2: 26th Oct

cy
0
    0
    Your Basket
    Your basket is emptyReturn to Shop