Press

Gwen from MHFA Wales being interviewed on S4C about her personal experiences with mental illness and her work with Training in Mind and MHFA (Wales)

Gwen o Hyfforddiant Mewn Meddwl yn cael ei chyfweld ar S4C ynglŷn â’i phrofiadau personol ag afiechyd meddwl a’i gwaith gydag Hyfforddiant Mewn Meddwl a CCIM (Cymru)

Gwen Goddard on Heno Training in Mind Interview – Cyfweliad Gwen Goddard ar Heno S4C

Hyfforddiant Mewn Meddwl | Gwen Goddard

Our Training Lead Gwen shares her personal experiences dealing with Mental Health challenges discussing her work with Training in Mind and the Mental Health First Aid Wales project in Wales. #mentalhealthawarenessweek

Dyma’n Arweinydd Hyfforddiant yn sôn am ei phrofiadau personol yn delio â heriau iechyd meddw a’i gwaith gyda Training in Mind sy’n darparu hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yng Nghymru.

Y profiad o fyw ag anhwylder ‘bipolar’

Read about Gwen on the BBC